14-11-2022
Uitnodiging

Beste leden,

Op dinsdagavond 29 november 2022 zal om 20.00 uur in ons clubhuis de Algemene Leden Vergadering van SV Phoenix worden gehouden. We nodigen je hiervoor van harte uit.

Op de agenda staat:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken

4. Goedkeuren verslag Algemene Leden Vergadering 21 juni 2022

5. Jaarcijfers, afsluiten financieel jaar 2021-2022 (decharge)

6. Terugblik seizoen 2021 - 2022

7. Start verbouwing en planning veld 3 SAP

8. Aftredingen/ Benoemingen

Marjolijn Brachten >

Martijn Vriens >

9. W.v.t.t.k.

10. Rondvraag

11. Sluiting

De financiële stukken zijn vooraf op te vragen bij de penningmeester Danielle Tijssen:[email protected].

Het verslag en de presentatie van de vorige ALV(21 juni 2021) kan je vinden op www.phoenixhockey.nl onder Mijn Phoenix - Documenten.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Phoenix

Klaas de Jong, Voorzitter Marjolijn Brachten, Secretaris en communicatie Danielle Tijssen, Penningmeester León Jansen, Senioren Martijn Vriens, Jeugd en opleiding Diederik Bekkering, Evenementen en toernooien Daan Timmerman, Vastgoed en beheer


Geef een Reactie