24-10-2022
Rabobank verlengt sponsoring Phoenix Hockey: voor een duurzame toekomst
Hoera! Want ook de komende drie jaar kan Phoenix weer rekenen op de support van Rabobank. Als hoofdsponsor helpt Rabobank Phoenix en haar leden om duurzamer te wonen.

 "Phoenix maakt op het gebied van duurzaamheid al behoorlijk stappen. Zo heeft het, als eerste hockeyclub in Nederland, volledige ledverlichting. De ambitie van Phoenix reikt echter verder. Zo willen we in 2030 de helft minder energie gebruiken. Dankzij de sponsoring van Rabobank kunnen we onze leden stimuleren om dit doel ook te realiseren. We maken hierbij dankbaar gebruik van de aanwezige kennis binnen Rabobank en haar partners zoals HomeQgo”, aldus Klaas de Jong. 

 "De ambitie van Phoenix spreekt ons bijzonder aan. Als coöperatieve Rabobank willen we een actieve bijdrage leveren aan een duurzame woningmarkt. Dat kunnen we niet alleen maar doen we graag samen. Met onze sponsoring willen we leden bewust maken van het belang van verduurzaming en hen hierbij op weg helpen", stelt Marcel Wijnen, directeur coöperatieve Rabobank. Zo kunnen adviseurs Duurzaam Wonen inzicht geven in de energiebesparende maatregelen die jij kunt nemen, met daarbij een inschatting van de kosten en terugverdientijd.