26-1-2022
Houd je aan de regels
In bijgevoegd document vind je de afspraken die gelden voor het hockeyen in de zaal. Publiek is welkom met geldig corona toegangsbewijs (CTB)

Bijlage: Houdjeaanderegels.docx