Bladeren
16-11-2021
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 november 2021

Beste leden,

Op dinsdagavond 30 november 2021 zal om 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering van SV Phoenix worden gehouden. We nodigen je hiervoor van harte uit.

Vooralsnog kan de ALV live plaatsvinden in het clubhuis. Aan de anderhalve meter-regel kunnen we daar goed voldoen. Wel wordt aan de deur gevraagd om jouw corona-toegang-bewijs. Laat even weten of je erbij bent (aanmelden is nodig):[email protected].

Op de agenda staat:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken

4. Goedkeuren verslag Algemene Leden Vergadering 8 juli 2021

5. Benoemingen
Léon Jansen > Bestuurslid senioren

Lars ten Wolde > Kascommissie

6. Jaarcijfers, afsluiten financieel jaar 2020-2021 (decharge)

7. Update bouw

8. Update SAP

9. Terugblik seizoen 2020 - 2021

10. W.v.t.t.k.

11. Rondvraag

12. Sluiting

De financiële stukken zijn vooraf op te vragen bij de penningmeester Danielle Tijssen:[email protected].

Het verslag en de presentatie van de vorige ALV (8 juli 2021) kan je vinden op www.phoenixhockey.nl onder Mijn Phoenix - Documenten.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Phoenix

Klaas de Jong, Voorzitter Marjolijn Brachten, Secretaris en communicatie
Danielle Tijssen, Penningmeester León Jansen, Senioren Martijn Vriens, Jeugd en opleiding Diederik Bekkering, Evenementen en toernooien Daan Timmerman, Vastgoed en beheer


Geef een Reactie