10-11-2021
Publicatie Zaaltrainingen
Beste jeugdleden, trainers en ouders, 

Het zaaltrainingsschema is te vinden in bijgevoegd overzicht en lopen van
  • Maandag 29 november t/m vrijdag 17 december. 20 december tot en met 7 januari is er geen training. De week voor de kerstvakantie is er bewust geen training, want waarschijnlijk zijner dan veel school - en  familieactiviteiten.
  • Maandag 10 januari t/m vrijdag 11 februari. Voor de week van 14 februari wordt op een later moment op basis van de wedstrijdschema's bepaald welke teams nog zaaltraining hebben.
Eventuele uitzonderingen op bovenstaande wordt via de ouderbegeleiders of aanvoerder in de teams gecommuniceerd.

Mogelijke wedstrijd data
  • December : 05 (enkel in ochtenduren), 11/12, 18/19
  • Januari:  08/09, 15/16,  22/23, 29/30
  • Februari: 05/06, 12/13, 19/20
Het wedstrijdprogramma van de teams wordt naar verwachting midden/eind november bekend gemaakt. De meeste teams worden op ongeveer 6 speeldata ingedeeld. 

De A, B en C-jeugd wordt zowel op zaterdag als op zondag ingepland.

Bij D- jeugd wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk wedstrijden op de zondag (waar mogelijk in de ochtend) te plannen. Dit in verband met de vele open dagen van  middelbare scholen op de zaterdagen.

De E6/E8-jeugd zal in beginsel op de zaterdag hun wedstrijden spelen. Indien er in  een regio onvoldoende halcapaciteit beschikbaar is op de zaterdag zal er uitgeweken  worden naar de zondagochtend.

F3-teams: in december worden er geen wedstrijden gespeeld. In januari/begin  februari worden er op 4 nader te bepalen ochtenden op centrale locaties in de regio  Utrecht wedstrijden gespeeld.

Via de ouderbegeleiders wordt aanvullende informatie gedeeld over de zalen, de afspraken die we met elkaar hebben als gast van de diverse zalen etc. 

We wensen jullie nog veel succes en plezier op het veld en straks natuurlijk ook in de zaal!

Met sportieve groet, 

De Zaalcommissie en het STK

nb voor senioren volgt apart bericht met informatie over de zaaltrainingen en competitie
Bijlage: Zaaltrainingsschema20212022jeugdpublicatie101120211(1).xlsx