Bladeren
23-4-2021
Totstandkoming teamindelingen A t/m E8 -jeugd seizoen 2021-2022

 

Vandaag is aan alle ouders/verzorgers een mail gestuurd met belangrijke informatie over de totstandkoming van de teamindelingen voor het komende seizoen. Deze informatie is te vinden achter de inlog op de website mijn phoenix-club-documenten- jeugd teamindeling. 

Je vindt daar informatie over :

  • -        Opzet beeldvorming afgelopen seizoen
  • -        Indienen speciale verzoeken vóór 1 mei
  • -        Opzet tafeltjes avond met ouderbegeleiders, (jeugd)trainers/coaches en Technisch Manager
  • -        Selectietrainingen A t/m C jeugd
  • -        Procedure teamindeling E8-D  voor beide jaarlagen gaan we werken met cohorten
  • -        Vriendje/Vriendinnetje voorkeur
  • -        Keepersindeling
  • -        Nieuwe instroom
  • -        Publicatie teamindelingen in juni

Wij gaan ervan uit dat wij met de uitleg van het teamindelingsproces zorgvuldig inzicht hebben gegeven in de gedegen wijze waarop de teamindelingen voor de ABCDE8-jeugd voor seizoen 2021-2022 tot stand komen. Mocht je toch nog vragen hebben, stuur dan een mail naar [email protected].

 

Met sportieve groet,

 

Het Sport Technisch Kader (STK)