17-2-2021
Belangrijke informatie over de zomerperiode en de start seizoen 2021-2022

(dit bericht is eerder naar alle ouders van jeugdleden F3 t/m A gemaild)


De zomer en volgend seizoen lijken met de huidige (corona) onzekerheden heel ver weg. We hopen natuurlijk met zā€™n allen dat er tegen die tijd weer volop gehockeyd kan worden. Het STK is dan ook bezig met de planning van de trainingen en wedstrijden rond de zomer. We informeren jullie graag op tijd hierover zodat er rekening gehouden kan worden met de data in deze (vakantie)periode. Dit alles dus onder voorbehoud van de Corona-maatregelen.

 

Einde competitie seizoen 2020-2021

Zodra er meer zicht is op hervatting van de competitie, publiceert de KNHB direct de daarbij passende startdata en ook de dan geldende competitieformats. Daarbij hanteert de KNHB het volgende uitgangspunt: "De competities voor alle teams worden zo snel mogelijk hervat en er wordt mogelijk tot aan de zomervakanties doorgespeeld. Zo kan elke hockeyer nog zoveel mogelijk wedstrijden spelen.ā€ 

Houd er dus rekening mee dat ā€“ als er weer gehockeyd wordt ā€“ de wedstrijden door kunnen lopen t/m 3 juli. Wat de impact hiervan is op de nieuwe teamindelingen voor seizoen 2021-2022 zullen we later dit seizoen bepalen en over communiceren.

 

Start seizoen 2021-2022

ABCDE-jeugd:

Om goed ingespeeld het nieuwe seizoen te kunnen starten beginnen de trainingen voor alle teams al in de zomervakantie. De laatste week van de zomervakantie is de Phoenixzomerweek (trainingsweek). Dit is niet anders dan andere jaren. De trainingsweek start op maandag 23 augustus. Voor alle E t/m A teams worden deze week hockey en andere sportieve activiteiten gepland op ten minste twee momenten. Voor de E jeugd is dit op de woensdag en de vrijdag, voor de andere teams wordt de planning aan het begin van de zomervakantie bekend gemaakt. 

 

De competitie start op 11 september 2021 (behalve voor de A1 en B1 die start op 4 september 2021).

 

A1, B1, C1 teams:

De A1 en B1 teams starten op maandag 16 augustus met verplichte trainingen. 

De C1 teams starten op maandag 16 augustus facultatief en op 23 augustus met verplichte trainingen.

We stellen het zeer op prijs als ouders bij het plannen van de vakantie hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.

We vragen dus vooral de speciale aandacht voor iedereen die mogelijk in A1, B1 of C1 kunnen/willen komen: zij worden vanaf 16 (A1&B1) en 23 (C1) augustus aanwezig verwacht. 

Verwacht je dat deze trainingsmomenten niet haalbaar zijn stuur dan uiterlijk 1 mei 2021 een mail naar STK: [email protected]

 

 

Opzeggen lidmaatschap

Mocht je volgend jaar niet meer bij Phoenix willen hockeyen, zorg dan dat je uiterlijk 1 mei 2021 opzegt. Daarna zal je contributie moeten betalen voor seizoen 2021-2022.