6-12-2018
Niet meer sproeien
Vandaag wordt onze sproei-installatie winterklaar gemaakt en kan er niet meer gesproeid worden. Dit duurt tot na de vorst, waarschijnlijk begin maart.

Fijn zaalseizoen allemaal :)