27-9-2017
Phoenix Scheidsrechters Café - 25 oktober 20:30
Woensdagavond 25 oktober vanaf 20:30 is het weer scheidsrechterscafé. Een MUST voor iedereen die af en toe of juist regelmatig een wedstrijd fluit, of voor degenen die gewoon meer willen weten over fluiten bij Phoenix!

Onder de deskundige leiding van Bondsscheidsrechter Jochem Helling zullen we met elkaar spreken over arbitrage anno 2017-2018. Daarna zullen we in groepjes bepaalde thema's bespreken:
  • de ervaringen van ouders die af en toe fluiten;
  • het fluiten met een headset / zender;
  • de begeleiding van jeugd scheidsrechters;
  • de wijze waarop de arbitrage bij Phoenix is georganiseerd;
  • de relatie tussen arbitrage en sportief gedrag in en langs het veld;
  • en wat verder ter sprake komt.
De arbitrage commissie nodigt jullie van harte uit om vooral aanwezig te zijn. We leren uiteindelijk het meeste van elkaar!
Aanvang: 20:30

Met sportieve groet,

Arbitragecommissie Phoenix