22-9-2017
Contributie inning van start
De inning van de contributie wordt dit jaar in 4 termijn gedaan. 

In september en oktober beide maanden voor 1/3 deel en in november en januari beide maanden voor 1/6 deel. Inschrijfkosten, toeslagen en de inning voor de trainingsweek vinden in de eerste inning plaats.

Het is een nadrukkelijk verzoek om deze incasso‚Äôs te kunnen doen. Indien een incasso niet kan worden gedaan of wordt gestorneerd, wordt er per keer een extra bedrag van €75 in rekening gebracht. 

Alle leden ontvangen de factuur of de aankondiging van de automatische incasso (in 4 termijnen) via email. 

Enkele belangrijke tips voor een soepele afhandeling: 
  • Zorg dat emailadressen in LISA correct zijn
  • Voldoende saldo op je rekening bij de incasso bespaart Phoenix veel extra werk en kosten (E 75 per stornering word extra in rekening gebracht)
  • Vermeld de juiste gegevens bij betaling van de factuur. 
Meer informatie omtrent contributie vind je op de website bij: Lidmaatschap - Contributie. Alvast hartelijk dank voor de medewerking.