Club1884 

Over Phoenix Club 1884

SV Phoenix uit Zeist is één van de oudste sportclubs van Nederland, opgericht in 1884. We zijn een gezellige familiehockeyclub waar sportiviteit, saamhorigheid en prestatie hand in hand gaan.

Vernoemd naar ons oprichtingsjaar, stelt Phoenix Club 1884 zich ten doel om betrokkenen bij SV Phoenix met regelmaat bij elkaar te brengen. Om samen op onderhoudende wijze onze familieclub te ondersteunen. Lidmaatschap staat open voor volwassen:

·Leden

·Aspirant-leden

·Oud-leden

·Ouders-leden

·Sponsoren


Doelstellingen

Phoenix Club 1884 beoogt de betrokkenheid en verbondenheid met SV Phoenix te vergroten en onderlinge persoonlijke- als zakelijke contacten tussen haar leden te versterken. Hiertoe organiseert Phoenix Club 1884 jaarlijks een beperkt aantal exclusieve bijeenkomsten en activiteiten voor haar leden. Laagdrempelig, leuk, leerzaam en soms lucratief ten gunste van SV Phoenix. Hoogwaardig, zowel sport- als bedrijfsleven gerelateerd. Met name in de avonduren, met aansprekende gastsprekers en ruime gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, te socializen en te netwerken.

De contributie voor Phoenix Club 1884 wordt enerzijds aangewend voor de financiering van haar bijeenkomsten en activiteiten. Anderzijds financieren de leden van Phoenix Club 1884 een jaarlijks specifiek te selecteren concrete investering in SV Phoenix. Een investering die bijdraagt aan versterking en verbetering van de accommodatie van hockey op SV Phoenix, in de volle breedte.


Lidmaatschap, contributie en opzegging

Het lidmaatschap van Phoenix Club 1884 wordt aangegaan voor een periode van minimaal één kalenderjaar. De contributie bedraagt euro 18,84 per maand, te voldoen middels een jaarbetaling van euro 226,08.

Opzegging van het lidmaatschap tegen het einde van het kalenderjaar is mogelijk tot en met 31 november van elk jaar, bij gebreke waarvan het lidmaatschap weer met een jaar wordt verlengd. En zo verder.


Besteding

Bijeenkomsten en activiteiten (jaarlijks min 2 en max 4) euro 126,08

Investeringen in SV Phoenix (jaarlijkse selectie) euro 100,00

Jaarbijdrage Phoenix Club 1884 euro 226,08

Enig jaarlijks batig saldo na bekostiging van bijeenkomsten, activiteiten en investeringen zal worden aangewend als generieke bijdrage aan SV Phoenix in betreffend jaar.


Meld je aan als 1884-lid: [email protected].