Sportiviteit & Respect 
Phoenix staat bekend als een familieclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Dat willen we ook graag zo houden. Daarom is de commissie Sportiviteit & Respect opgericht. Deze commissie helpt het bestuur dit thema te verankeren binnen onze vereniging. Dit gebeurt door structureel meer aandacht te besteden aan sportiviteit en respect op en rond de velden. 

Met als motto: "Sportiviteit & Respect, just do it!” zijn o.a. een aantal "Do’s” geformuleerd.  "Do´s” die voor iedereen vanzelfsprekend zullen zijn. 
 
Wij hebben respect voor elkaar
Wij gedragen ons sportief
Wij houden de club netjes
Wij kunnen op elkaar rekenen
Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
 
   
Sportiviteit & Respect ambassadeurs
Tijdens wedstrijddagen van de jeugd lopen er Sportiviteit & Respect ambassadeurs langs de velden. Zij zijn herkenbaar door de witte S&R jassen die ze aan hebben. De S&R ambassadeurs zien er op toe dat rond het veld de 5 "Do’s” van Sportiviteit & Respect worden nageleefd.

Sportiviteit & Respect zal blijvend actief op de Phoenix-agenda staan. 

Voor meer informatie, suggesties en andere zaken over dit onderwerp, is de commissie Sportiviteit & Respect bereikbaar via [email protected] 

Arian Arentsen, Carine Fabisch, Els Bernink en Elwin Verheij