Lidmaatschap Phoenix 
Hockey is een populaire sport in Nederland in het algemeen en in Zeist in het bijzonder. SV Phoenix is een grote hockeyvereniging van bijna 1500 leden, het gevolg hiervan is dat er zeker bij de aanname van de jongste jeugd een wachtlijst is.

Hoe gaat de inschrijving en aanname voor jeugd-leden bij SV Phoenix in zijn werk? 

Je moet minimaal 4 jaar zijn. Bereikt je kind tussen 1 oktober en 30 september van het volgende jaar de 5-jarige leeftijd, dan kan je je kind vanaf 1 oktober inschrijven voor het volgende seizoen. Oudere kinderen kunnen zich op ieder moment inschrijven.


Klik hier voor het inschrijfformulier.


In april/mei van het volgende jaar buigt Phoenix zich over alle aanmeldingen en kijkt naar het aantal beschikbare plaatsen. Deze is bij de Funkeys 32, bij de F-jeugd 36 en bij oudere leeftijdscategorieën het aantal opzeggingen. Op basis van de beschikbare plaatsen per leeftijdscategorie worden kinderen van de wachtlijst opgeroepen.

De plaatsing van kinderen gaat in deze volgorde:

1. Oud-leden en familie van competitie spelende leden en/of trimmers

2. Datum van inschrijving;


De plaatsing van nieuwe leden wordt gedaan door de jeugdledenadministratie in overleg met het bestuurslid Jeugd & Opleidingen. Het bestuurslid Jeugd heeft bij de aanstelling discretionaire bevoegdheid. 
U wordt per mail hierover geïnformeerd - typisch in de maand juni. Ook als uw kind niet geplaatst is.
 

Soms vinden er nog opzeggingen plaats na de publicatie van de teams. Dan worden alsnog kinderen van de wachtlijst opgeroepen volgens bovenstaande volgorde. In principe worden na 1 september geen nieuwe, beginnende leden meer aangenomen - teams spelen dan met 1 persoon minder. Er is een uitzondering: indien een team kampt met structurele tekorten is er wel een tussentijdse instroom mogelijk. 


Senioren worden vanaf juni ingedeeld. Je wordt hierover per mail geïnformeerd, ook als je niet geplaatst bent. Meer informatie over seniorenhockey, stuur dan een email.


Indien je lid wilt worden, je kind wilt aanmelden of vrijwilliger bent dan verzoeken wij je het digitale formulier in te vullen. Wij gebruiken je gegevens alleen in Phoenix verband en passen de privacy wetgeving toe. Je ontvangt per email je bevestiging van inschrijvingsregistratie.


Wanneer je van een ander vereniging komt, moet je aangemeld zijn voor 1 mei en wordt van je verwacht dat je meedoet met de selecties in mei. Omdat andere verenigingen ook een opzegtermijn hanteren zul je dit tijdig moeten communiceren (bij beide verenigingen) om teleurstelling te voorkomen.
 

Speel je momenteel niet bij Phoenix en wil je in aanmerking komen voor
eerstelijns selectie A-D? Meld je dan aan bij Kaj van den Ent,
[email protected] o.v.v. je hockey-CV, motivatie en
persoonlijke gegevens. De selectietrainingen vinden plaats in de 2 weken na de laatste competitiewedstrijd. Kijk voor meer informatie over tophockey bij het blokje Tophockey in de linker witte balk op de website.

Phoenix biedt de mogelijkheid voor externe instroom indien een speler
een significante aanvulling op het team is. Hierbij kijken we naar
verschillende aspecten, zowel technisch, fysiek als mentaal. Omdat het
van belang is voor speler, ouder/verzorger(s) en Phoenix om hier goed
zicht op te krijgen, willen we graag van te voren met je kennismaken en
kun je evt. een keer meetrainen met de huidige eerstelijnsteams.
Hierdoor vorm je zelf ook een beter beeld. 

De contributie wordt verplicht per automatische incasso geïnd. Vanzelfsprekend word je pas contributieplichtig als jij of je kind is geplaatst. Mocht je van plaatsing afzien, dan dien je per omgaande na de plaatsingsmelding je af te melden. Vanaf 1 augustus zijn nieuwe leden contributieplichtig.
Bestaande leden zijn contributieplichtig nadat de datum van opzegging is verstreken.
 

Er wordt éénmalig bij succesvolle plaatsing een bedrag van € 75,- administratiekosten in rekening gebracht. 
 
 
Aangezien een grote vereniging als Phoenix floreert dankzij de inzet van ouders/vrijwilligers, stellen wij het zeer op prijs als (ouders van) leden zich bij hun lidmaatschap of bij lidmaatschap van hun kind ook in willen zetten als vrijwilliger.
 
Om toegang te krijgen tot de Phoenix ledendatabase dienen vrijwilligers zich aan te melden met dit inschrijfformulier. Het veld automatisch incasso dien je ook aan te vinken anders werkt de aanmelding niet. Vanzelfsprekend is er geen incasso of administratiekosten!

 
Heb je een nieuw adres? Geef dit dan door aan de ledenadministratie: voor jeugdleden kan dat via: [email protected]. Voor senioren en veteranen/veterinnen kan dat via: [email protected].

 
Indien er wijzigingen zijn van je (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres? Dan kun je dit zelf aanpassen via de website. Ga op www.phoenixhockey.nl naar "Mijn Phoenix" en geef lidnummer en wachtwoord in, ga door naar "mijn profiel" en bij gegevens kan je deze gegevens wijzigingen. 
 

De contributie voor het jaar 2017-2018 is in de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 27 juni 2017 vastgesteld. Klik hier voor het complete overzicht.

We wijzen leden nadrukkelijk op de gelegenheid om de contributie met een factuur volledig en meteen te betalen. Ook geven werkgevers, in het kader van de werkkostenregeling, vaak de gelegenheid om de contributie/het abonnement van een sportvereniging te declareren.

Voor zover niet in een keer betaald, zal de contributie per incasso worden geïnd. De contributie wordt dan in 4 termijnen geïnd, in september en oktober beide maanden voor 1/3 deel en in november en januari beide maanden voor 1/6 deel.

Inschrijfkosten,  toeslagen en de inning voor de trainingsweek vinden in de eerste inning plaats.

Het is een nadrukkelijk verzoek om deze incasso’s te kunnen doen. Indien een incasso niet kan worden gedaan of wordt gestorneerd, wordt er per keer een extra bedrag van €75 in rekening gebracht. 

In dezelfde ALV is besloten om de familiekorting te stellen op € 1.365.

Tevens is besloten dat een coulance teruggave ivm langdurige blessure of zwangerschap max. € 75 bedraagt. 

Een automatische incasso kan je doorvoeren met behulp van de bijbehorende Machtiging Incasso Formulier. Voor vragen over de contributie kan je terecht bij: [email protected].

Hier kan je meer nuttige informatie vinden over de teamindeling in verschillende leeftijdscategorieën, de competitie, toernooien en de rol van aanvoerder en trainer/coach. Als je meer informatie wenst over hockeyen bij Phoenix, neem dan gerust contact op met: [email protected] of [email protected]


Opzeggingen

  1. Indien een lid zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen voor het aankomende seizoen, verzoeken we zo snel mogelijk dit aan ons kenbaar te maken. De uiterste opzegdatum is elk jaar 1mei. (voor senioren geldt :1 juni)
  2. Opzeggen na 1 mei betekent dat je voor het gehele aankomende seizoen contributie plichtig bent, inclusief alle toeslagen zoals bv zaal.
  3. Zijn er redenen waarom je pas na 1 mei wil/kan opzeggen? Vraag dan voor 15 april per mail toestemming aan bestuurslid jeugd. Deze reageert binneneen week na ontvangst van je mail of je deze toestemming al dan niet krijgt. Daarna heb je nog tot 1 mei de tijd om te beslissen of je alsnog voor 1 mei je lidmaatschap op gaat zeggen of het risico gaat nemen het gehele aankomende hockeyseizoen contributie te moeten betalen.


Opzeggen jeugdleden: schriftelijk aan: [email protected]phoenixhockey.nl
Opzeggen senioren: schriftelijk aan:[email protected]phoenixhockey.nl


Mocht je onverhoopt tussentijds willen opzeggen als gevolg van blessures, vertrek buitenland o.i.d. dan verzoeken wij je contact op te nemen met onze penningmeester door een mail te sturen naar [email protected]