Vertrouwenspersoon 
Phoenix wil een goed, veilig en stimulerend sportklimaat bieden. Het bestuur van Phoenix vindt het belangrijk er alles aan te doen om zaken als ‘pesten’, conflicten, discrimineren en -seksueel- grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen.

De praktijk in de samenleving maar ook binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt.

Daarom hebben wij al jarenlang bij Phoenix een vertrouwenscommissie. Wij vinden het belangrijk dat al onze leden, hun ouders en andere betrokken bij onze vereniging, ook goed de weg er naartoe weten te vinden. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft.

Je kunt bij de vertrouwenscommissie terecht als iemand bij Phoenix in jouw ogen grensoverschrijdend gedrag vertoont en jij daar last van ondervindt. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of -seksueel- intimideert kun je dit aan een van de vertrouwenspersonen vertellen.

Voorbeelden om een vertrouwenspersoon in te schakelen:
  • Bij Grensoverschrijdend gedrag (bijv. seksuele intimidatie, discriminerende opmerkingen, intimidatie, -online- pestgedrag)
  • Gevoel van onveiligheid in relatie tot activiteiten op Phoenix
  • Signalen van ongepast gedrag (grof taal gebruik, racisme)
  • Pesten (en kan niet opgelost worden binnen het elftal)
  • Discriminerende opmerkingen (en kan niet opgelost worden binnen t team)
  • Ongepast gedrag vanuit ouderbegeleiding en /of trainer
De vertrouwenspersoon gaat voor alle duidelijkheid niet over:
  • De indeling/ selectie van hockeyelftallen
  • Hockey inhoudelijk gerelateerde zaken
Op Phoenix hebben het bestuur en de trainers, medewerkers (boven de 18) die worden ingehuurd door Phoenix een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangeleverd als onderdeel van een veilig sportklimaat.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat zij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en komt pas in actie als je aangeeft dat je dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen even je hart lucht. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Zoals iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat je zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je allemaal kunt doen en helpt je hierbij.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven of van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar de vertrouwenspersonen zijn dus wel onafhankelijk van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscommissie aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wie zijn de vertrouwenspersonen Phoenix en hoe kan ik hen bereiken?

Manon Hillegers en SietskeVeen zijn de vertrouwenspersonen bij Phoenix. Manon is al jarenlang verbonden als vertrouwenspersoon bij Phoenix. Zij is werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar en hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC Sophia.

Sietske is sinds 2020 vertrouwenspersoon. Zij werkt als HR interim, re-integratie, loopbaan en studiekeuze adviseur. Daarnaast heeft zij lesgegeven aan de Hogeschool Utrecht op 't vlak van dilemma's, ethiek en integriteit.

Aarzel niet om Manon of Sietske te mailen, om een vraag of dilemma in vertrouwen voor te leggen.